HemOm Världsbokveckan

Om Världsbokveckan

Världsbokveckan är bokhandelns insats för barns läsning

Isamband med Världsboksdagen 23 april går Sveriges bokhandlare samman och gör en riktad insats för att främja barns läsande under namnet Världsbokveckan. Insatsen genomfördes för första gången 2015 och är årligt återkommande. Under Världsbokveckan fokuserar vi i bokhandeln extra mycket på vikten av barns läsning, att visa att bokhandeln har en viktig roll för barns läsning och att vi bokhandlare gemensamt, oavsett ägarförhållanden och grupperingar, samverkar i en viktig fråga.

Under Världsbokveckan bjuder bokhandeln in skolklasser på besök för att prata om läsning och böcker. Vid besöket får klassen en Världsboklåda med böcker att ta med sig tillbaka till skolan och läsa och jobba vidare med. Till lådan finns ett kompendium med mer information om böckerna i lådan, hänvisningar till lärarhandledningar och övningar för klassen. Världsboklådan innehåller böcker för barn som är 9-12 år.

Information om Värdsbokveckan för Bokhandlare

All information för bokhandlare kring genomförandet av Världsbokveckan finns på Svenska Bokhandlareföreningens hemsida.