KalenderJan20

Topplistor

Info till lärare om Världsbokveckan

Tanken med filmerna är, förutom att inpirera till läsande och skrivande, att de ska gå att integrera i undervisningen genom uppgifter som är direkt kopplade till kunskapskraven i svenska. I filmerna finns det uppdrag som är tänkta att ni kan göra med eleverna, antingen väljer ni ut någon, några eller gör alla. Det väjer ni helt själva, vår förhoppning är att de ska vara kul och givande för barnen!

Det finns totalt 560 Världsboklådor som delas ut hos bokhandlare runt om i landet. För att kunna få en låda måste ni dels ha sett filmerna och dels fått ett uppdrag av er lokala bokhandel som är knutet till filmerna. De som sett filmerna och gjort uppdraget skickar in det till sin bokhandlare och de som svarar först får en låda. Det är olika hur många lådor det finns hos bokhandlarna, det bestämmer varje butik själva. Alla bokhandlare som är med kommer att kontakta skolor i sitt närområde. Här kan du söka och se om det finns en närliggande bokhandel som har Världsboklådor att dela ut.

Eftersom det (tyvärr!) inte finns oändligt med Världsboklådor så vill vi att ni ska se filmerna som det primära och chansen på att få en Världsboklåda som en bonus så att ni inte blir besvikna! 🙂

Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm, sbf@booksellers.se