KalenderJan20

Topplistor

Högläsning – både kul och viktigt!

Förutom att högläsning är ett utmärkt sätt att umgås med ett barn så har högläsning många fördelar:

♥ Språkinlärningen gynnas.

♥ Barn lär sig hur läsning går till. Från vänster till höger, uppifrån och ned.

♥ Barn får kunskap om världen och hur olika saker fungerar.

♥ Barn får identifera sig med olika karaktärer och uppleva känslor ur boken.

♥ När vi pratar med barn om det vi läst tillsammans väcks ofta funderingar och reaktioner.

♥ Barn blir mer intresserade av att lära sig läsa, det blir också lättare för dem att lära sig.

♥ Barn får möta ord som förekommer oftare i böcker än i samtal, ordförrådet blir berikat.

♥ Barn lär sig hur berättelser ofta är uppbyggda och blir beredda för att läsa själva i framtiden.

♥ Barn upptäcker en värld av äventyr, spänning, kunskap och glädje. Det banar väg för deras intresse för läsande och litteratur.

Barnens egna högläsningstips:

♥ Välj en rolig bok
♥ Läs så länge barnet vill lyssna
♥ Variera tonläget

Att börja med högläsning

Det är aldrig för tidigt (eller för sent) att börja läsa högt för barn. Det är inte bara mysigt med högläsning, det är också en demokratisk gärning. Varför? Jo, för att högläsning inte bara ger ett större ordförråd, det lägger också en grund för ett barns kommande läsintresse. Högläsning ger alltså barn en rejäl skjuts till läslust!

Att knäcka läskoden

Det sägs att ett barn måste ha läst 40 km text för att fullt ut förstå den. Det är en svindlande siffra, men den gör det tydligt vad ett barn behöver ta sig igenom för att knäcka läskoden. Att läsa är inte bara något ett barn lär sig i skolan, det sker överallt och hela tiden. Barn lär sig ordbilder från sin vardag som t.ex. mjölk och ICA. Låt barnet börja med böcker med berättelser i versaler och fortsätt med lättlästa böcker med gemener. Varje bokstav och ord leder barnet närmare att knäcka läskoden.

Läs mera och ofta

När barnen knäckt läskoden nns det inget som kan stoppa dem. De vill visa för hela världen att de kan läsa och det bästa är långa serier som håller länge. Kom ihåg att fortsätta läsa högt för barnen när de lärt sig att läsa. Nu är det dags att högläsa böcker som ligger nivån över det de själva kan läsa. Fortsatt högläsning lockar till vidare läsning och ordförrådet som inte kan bli för stort fylls på!

Bokslukaråldern

Det är olika när barn kommer i bokslukaråldern, ofta sker det när de är 10-12 år gamla. Nu handlar det om att hitta bra berättelser och för många barn är det bokserier som skapar själva slukandet. För vissa barn tar det längre tid att erövra bokstäver, ord och berättelser. Fortsätt med högläsning och den positiva förstärkningen kring ord och läsning. Lek med ord i vardagen med allt från rim till att låta barnen skriva inköpslistan till kvällens middag.

Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm, sbf@booksellers.se